Zaaltoelage

Om verenigingen die noodzakelijkerwijze gebruik maken van niet-gemeentelijke infrastructuur tegemoet te komen, wordt een subsidiereglement zaaltoelage opgesteld. Onder zaaltoelage wordt verstaan de financiële tegemoetkoming door de gemeente bij het huren van een zaal in Boutersem, binnen de bepalingen van het reglement.

De zaaltoelage kan worden toegekend aan de vereniging die een zaal in Boutersem huurt om hierin een activiteit te organiseren die voor iedereen en/of de bedoelde doelgroep toegankelijk is en die aanleunt bij socio-culturele materies. Louter interne bestuursvergaderingen komen niet in aanmerking voor deze toelage. Evenmin wordt de compensatie gegeven voor activiteiten in zalen die behoren aan een erkende vereniging wanneer deze gebruikt worden voor activiteiten van de vereniging zelf.

Het volledige reglement kan je terugvinden via: https://boutersem.meetingburger.net/bekendmakingen/subsidiereglementen/

Procedure

De aanvraag voor zaaltoelage wordt voor 15 december van elk jaar ingediend bij de dienst vrije tijd, via het formulier 'Aanvraag zaaltoelage' via het E-loket (zie hieronder).