Opvang wijkschooltjes

Iedere schooldag kan je kind reeds vanaf 7 u terecht in de voorschoolse opvang in de wijkschooltjes van de gemeentelijke basisschool. Kan je je kind na de schooluren niet dadelijk afhalen, dan kan je kind in de naschoolse opvang blijven tot 17u45. 

Enkel op woensdagnamiddag gaan de kinderen die opvang nodig hebben naar de opvanglocatie IBO Boutersem, Kerkomsesteenweg 55, 3370 Boutersem waar je hen dan ook dient op te halen. 

In de vakanties en op schoolvrije dagen is de opvang gesloten maar kan je terecht bij de buitenschoolse opvang 'Ferm Kinderopvang'. 

Enkel de kleutertjes die school lopen in de wijkschooltjes en hun broers/ zusjes kunnen gebruik maken van deze opvang.  

Kinderen die in de hoofdschool (Kerkomsesteenweg 45) naar school gaan, en die geen broertje of zusje in de kleuterschool hebben, dienen vanaf nu gebruik te maken van de opvang van Ferm Kinderopvang naast de gemeentelijke basisschool. 

Kostprijs

Voor de opvang betaal je €1,00 per begonnen half uur.