Water+Land+Schap Velpevallei

De Velpevallei is bijzonder gevoelig voor de gevolgen van de klimaatverandering. Langdurige droogte en extreme regenval zorgen voor schade en overlast. Als gebiedscoalitie van talloze partners brengt Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) hier de komende jaren verandering in door drie stevige ambities te realiseren. 

De ambities:

Ambitie 1: de vallei als buffer tegen droogte en wateroverlast

Acties om het water trager af te voeren en meer in de bodem te laten sijpelen. Daarnaast werken ze aan een betere waterkwaliteit en biodiversiteit.  

Ambitie 2: duurzame, klimaatrobuuste landbouw

Landbouwers werken aan een betere waterhuishouding en bodemkwaliteit, meer infiltratie van water en de bestrijding van erosie. 

Ambitie 3: beleefbare natuur

Ze communiceren naar een breed publiek en doen hen de vallei volop beleven. 

De acties:

Met dertien concrete acties zet RLZH tussen 2022 en 2025 grote stappen in de goede richting om deze ambities waar te maken. Deze acties kaderen binnen het Water+Land+Schapsproject ‘Wet Nature deVELPment’, met financiële steun van Europa. Ook na afloop van het project blijven ze zich inzetten voor een leefbare Velpevallei voor iedereen. 

Meer informatie over de specifieke acties in onze gemeente of over alle andere acties vind je via:

www.velpevallei.be

Contact

Omgeving
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
omgeving@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten