Warmteactieplan

De voorbije jaren kregen we te maken met heel warme zomers. Warm weer is leuk, maar het brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee. Ouderen, zieken en kleine kinderen lijden soms onder aanhoudende hitte. Niet alleen is er een grote groep mensen met milde gezondheidseffecten op erg warme dagen, ook het sterftecijfer piekt dan. Door de toenemende klimaatopwarming zullen het aantal warme dagen in de toekomst alleen maar toenemen. 

Om hierop te anticiperen heeft de gezondheidsraad van Boutersem beslist om een warmteactieplan op te stellen om zo de meest kwetsbaren te beschermen. In samenwerking met het gemeentebestuur, het Sociaal Huis (OCMW Boutersem) en Logo Oost-Brabant werden verschillende acties gebundeld tot een overzichtelijk geheel met duidelijke afspraken. Elk jaar op 15 mei kondigt de Vlaamse Overheid de start van haar warmteplan aan. Dit is ook het moment waarop ons eigen warmteactieplan van kracht gaat.

Wat staat er zoal in het warmteactieplan van Boutersem? 

  • Er zal een meldpunt worden geïnstalleerd waar mensen die een risico lopen door het warm weer aangemeld kunnen worden. 
  • Huisbezoeken kunnen georganiseerd worden om de nodige voorzorgsmaatregelen toe te passen. 
  • Naar de scholen en de kinderopvang zullen heel wat tips worden verspreid zodat zij ook de gepaste acties kunnen nemen om kinderen te beschermen. 
  • En ook de ouderen worden uiteraard niet vergeten. Seniorenverenigingen en ouderenorganisaties ontvangen de nodige materialen en tips met een duidelijke boodschap: drink voldoende water, zoek verkoeling en bescherm je tegen de zon. 
  • ... 

Maar ook jij kan helpen!

Iedereen kan hierin zijn steentje bijdragen door een oogje in het zeil te houden en zorg te dragen voor de mensen rondom je. 

  • doe bv. boodschappen voor je oma of buurman 
  • wijs hen erop dat het belangrijk is voldoende te drinken 
  • ... 

Het zijn al deze kleine acties die een groot verschil maken! 

Meldpunt waar je terecht kan tijdens warme dagen: 

016 31 95 50 (24u/24u)

Meer info

https://www.warmedagen.be/