Verplichtingen inzameling bedrijfsrestafval

Gepubliceerd op woensdag 7 dec 2022 om 15:28
Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om transparante restafvalzakken te gebruiken bij de inzameling van bedrijfsrestafval. Daarnaast is de afvalinzamelaar verplicht een visuele controle van het bedrijfsrestafval uit te voeren en eventuele sorteerfouten te registeren en te melden.

De verplichting voor het gebruik van transparante bedrijfsafvalzakken geldt enkel op bedrijfsrestafval dat aangeboden wordt in zakken in een container. Bedrijfsrestafval moet dus niet verplicht aangeboden worden in een zak in een container maar mag ook los worden aangeboden in de container. Zo kan er door de afvalinzamelaar een visuele controle worden uitgevoerd op non-conformiteiten (sorteerfouten).

Wat zijn de non-conformiteiten waarop visueel gecontroleerd zal worden?

Elke afvalstroom die verplicht apart wordt ingezameld, mag niet in het bedrijfsrestafval terechtkomen. Het gaat om 24 afvalstromen:

 • klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 • glasafval
 • papier- en kartonafval
 • etensresten en levensmiddelen (nog verpakt voedsel)
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 • groenafval
 • textielafval
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • afvalbanden
 • puin
 • afgewerkte olie
 • gevaarlijke afvalstoffen
 • asbestcementhoudende afvalstoffen
 • afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • afvallandbouwfolies
 • afgedankte batterijen en accu’s
 • houtafval
 • metaalafval
 • pmd-afval
 • matrassen
 • recycleerbare harde kunststoffen
 • geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur)
 • folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking

Alle info vind je op de website van OVAM:

https://ovam.vlaanderen.be/vragen-over-het-selectief-inzamelen-van-bedrijfsafval

Haalt EcoWerf jouw bedrijfsafval op?

De gemeente besteedt haar afvalbeleid uit aan afvalintercommunale EcoWerf. Ook kmo’s waarvan de hoeveelheid en de samenstelling van het afval gelijkaardig is aan dat van een particulier gezin, kunnen beroep doen op EcoWerf om het afval te laten ophalen.

Laat je je afval al ophalen door EcoWerf, dan neemt EcoWerf na 1 januari 2023 afval dat wordt aangeboden in niet-transparante zakken in een afvalcontainer niet meer mee. Ook afval uit de bovenvermelde lijst zal worden geweigerd.

Voor meer informatie omtrent de nieuwe verplichting rond de ophaling van bedrijfsrestafval kan je terecht bij de dienst Milieu via milieu@boutersem.be of kan je bellen naar EcoWerf op het gratis nummer 0800 97 0 97.

Ecowerf stelt zelf via brief de handelaars op de hoogte bij wie EcoWerf het afval ophaalt. Ecowerf staat een overgangsperiode van 2 maanden toe zodat de handelaars voldoende tijd krijgen om zich in regel te stellen.

Contact

Milieu
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak. Kies optie 3 bij telefonisch contact.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 60
milieu@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten