Verloren of gevonden voorwerpen

Door gebruik te maken van het online platform www.verlorenofgevonden.be wil onze politiezone gevonden voorwerpen en hun eigenaars vlotter herenigen

Bij een fietsritje jouw favoriete trui verloren? Niets zo vervelend als een leuk gadget kwijtspelen. Onze politiezone helpt je in de zoektocht naar jouw verloren voorwerp.

Via het gebruik van een nieuw online platform wil onze politiezone gevonden voorwerpen (incl. fietsen) en hun eigenaar vlotter herenigen. Zo willen ze het percentage niet opgehaalde voorwerpen nog verkleinen.

De gevonden voorwerpen worden minstens zes maanden (uitgezonderd fietsen, slechts drie maanden) ter beschikking gehouden van de eigenaar. Worden de voorwerpen niet opgehaald, dan worden de voorwerpen eigendom van de gemeente alwaar ze gevonden werden.

Waardevolle zaken kwijt?

Neem een kijkje op www.verlorenofgevonden.be of jouw voorwerp reeds gevonden werd.

Doe aangifte of maak een melding bij de politie! Maak hiervoor een afspraak via de website van PZ Lubbeek of het telefoonnummer 016 63 43 63.

Een voorwerp gevonden?

Ieder die een voorwerp vindt waarvan hij/zij de eigenaar niet kent, moet dit afgeven bij een gemeentebestuur (in praktijk veelal bij de politie), bij voorkeur dat van de plaats waar het voorwerp gevonden is. Lever gevonden voorwerpen dan ook in bij onze politiezone, je kan daarvoor terecht in elk commissariaat tijdens de openingsuren.