Verkavelingsattesten

Een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase kan enkel verkocht worden, verhuurd worden voor méér dan negen jaar of bezwaard worden met een recht van erfpacht/opstal, nadat de verkavelingsakte door de ambtenaar is verleden.

Voorwaarden

De verkavelingsakte wordt eerst verleden na overlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen, wanneer blijkt dat, voor de volledige verkaveling of voor de betrokken verkavelingsfase, het geheel van de lasten uitgevoerd is of gewaarborgd is.

Procedure

 • Doorgaans wordt de aanvraag gedaan door de notaris die aangesteld werd om de kavel te verkopen.

Maar ook de eigenaar kan deze aanvraag indienen.

 • Nakijken of de facturen van de nutsmaatschappijen betaald werden:
  • Fluvius
  • De Watergroep
  • Telenet
  • Proximus
 • Nakijken of er constructies moeten gesloopt worden.
 • Nakijken of er bomen moeten geveld worden.
 • Agendering op de agenda van het college van burgemeester en schepenen als aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan is.
 • De aanvrager van het attest wordt in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Wat meebrengen

Indien ter beschikking:

 • Betaalattesten nutsmaatschappijen;
 • Bewijzen van de sloop van de op plan aangeduide te slopen constructies.

Kostprijs

/

Uitzonderingen

/

Toegepaste regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Voor wie

 • Notaris gelast met de verkoop van een perceel binnen een goedgekeurde verkaveling.
 • De eigenaar die een perceel dat gelegen is binnen een goedgekeurde verkaveling wenst te verkopen

Contact

Omgeving
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
omgeving@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten