naar inhoud

Shooting Club Bull’s-Eye Boutersem vzw

De vereniging heeft tot doel de schietsport in al zijn facetten te beoefenen en de bekendheid en verdere uitbouw van deze sport te promoten. De vereniging heeft als bijkomend doel het vergaren en verspreiden van deskundige kennis inzake wapenwetgeving en wapentechniek. De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks en onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is bepaald onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen. De vereniging mag hiertoe alle nodige diensten inrichten. De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen bezitten die nodig zijn om haar doelstelling te verwezenlijken. Zij mag deelnemen in – en samenwerken met – alle ondernemingen die voor de doelstelling nuttig kunnen zijn.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet winstgevende doelstellingen met inbegrip van bijkomende commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan en waarvan de opbrengsten te allen tijden volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

Contactgegevens

adres
Groenstraat 93370 Boutersem
website
website

Secretaris

naam
Yoeri Meeus
adres
Groenstraat 93370 Boutersem
tel.
0486 09 01 79
e-mail
e-mail

Voorzitter

naam
Hubert Meeus
adres
Groenstraat 93370 Boutersem
tel.
0486 09 01 78
e-mail
e-mail