NSB Boutersem

De vereniging heeft buiten alle politieke, taal- en godsdienstige strekkingen tot doel:

  • De verschillende vaderlandslievende plechtigheden, georganiseerd op het grondgebied van Boutersem, in ere te houden
  • De nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers in ere te houden
  • Met een afvaardiging deelnemen aan optochten in naburige gemeenten
  • Zowel jong als oud te sensibiliseren voor burgerzin en vaderlandsliefde

Contact

Valkenberg , 3370 Boutersem

Voorzitter

Freddy Stillaert

Valkenberg 9 , 3370 Boutersem
Tel.
0476 38 27 76
stillaert.f@telenet.be

Secretaris

, 3370 Boutersem
stillaert.f@telenet.be