Velpeleven vzw

Velpeleven vzw werd als heemkundige kring opgericht in 1973.

De vereniging heeft tot doel, boven elke levensbeschouwing of politieke overtuiging, zich bezig te houden met de studie van het historisch verleden van Boutersem en het Hageland in al zijn uitingen.

De vereniging zal ook functioneren als lokaal documentatiecentrum voor het bewaren en ontsluiten van allerlei oude documenten, voorwerpen, postkaarten e.d. die verband houden met het verleden van het Hageland en van Boutersem met haar deelgemeenten in het bijzonder

Meest in het oog lopende activiteiten zijn:

  • de maandelijkse broodbakdemonstraties in de met hout gestookte oven van het Domein van Kwabeek door de Bakkersgilde van Kwabeek (sinds 1990)
  • het beheer van de Boutersemse reuzen Balder, Nana en Robke (sinds mei 1978)
  • de opmaak van een driemaandelijks tijdschrift
  • het uitgeven van publicaties over de geschiedenis van Boutersem

Het lidgeld per kalenderjaar bedraagt:

  • € 20 voor gewone leden 
  • € 23 voor gewone leden die het tijdschrift via de post ontvangen 
  • € 10 voor leden die hun tijdschrift digitaal wensen te ontvangen
  • € 25 voor steunende leden

Gelieve je jaarlijkse lidgeld te storten op:

Velpeleven vzw
IBAN: BE26 7343 9907 9429
BIC: KREDBEBB
met de vermelding: lidgeld 20XX (dus voor het bedoelde kalenderjaar, bv. 2024 of 2025 of ...)

Sociale media

Contact

Kwabeekstraat 8 , 3370 Boutersem
Tel.
0475/57.97.72
info@velpeleven.be
Website
www.velpeleven.be

Voorzitter

Guido Langendries

Roosbeekestraat 39 , 3370 Boutersem
GSM
0475/57.97.72
info@velpeleven.be

Secretaris

Anna Maria Van Aerschot

Anjelierenlaan 32 , 3300 Tienen
GSM
0479/23.73.45
info@velpeleven.be

Penningmeester

Agnes Mellaerts

Vertrijkstraat 5 , 3370 Boutersem
GSM
0477/04.44.67
info@velpeleven.be