Velpeleven vzw

Velpeleven vzw werd als heemkundige kring opgericht in 1973. Sindsdien zijn de doelstellingen niet veranderd: heemkunde en lokale geschiedenis, archeologie en paleontologie, natuurbehoud en -studie, fauna, flora, volkskunde en folklore, stamboomonderzoek en heraldiek, tentoonstellingen, dia- en filmavonden, voordrachten, concerten, teerfeesten, wandeltochten, reizen in binnen- en buitenland, de kruidentuin van Kwabeek, restauratie lokaal erfgoed, de maandelijkse broodbakdemonstraties in met de hout gestookte oven van het Domein van Kwabeek door de Bakkersgilde van Kwabeek (sinds 1990), jaarlijkse toneelvoorstellingen (sinds 1980), het beheer van de Boutersemse reuzen Balder, Nana en Robke (sinds mei 1978) en het uitgeven van allerlei publicaties die verband houden met dit alles.

De leden worden geïnformeerd over de activiteiten en allerlei interessante wetenswaardigheden via het tijdschrift ‘Velpeleven’ dat zij viermaal per jaar ontvangen.  Ook op de website wordt de activiteitenkalender regelmatig geactualiseerd www.velpeleven.be

Je kan lid worden door (per kalenderjaar), met vermelding 'lidgeld 20--',

  • 15 € (gewone leden);
  • 18 € voor gewone leden die het tijdschrift via de post ontvangen (meestal leden die buiten de fusiegemeente Boutersem wonen);
  • 25 € (steunende leden)

te storten op het bankrekeningnummer van Velpeleven:

IBAN: BE26 7343 9907 9429        BIC: KREDBEBB

Contact

Kwabeekstraat , 3370 Boutersem
info@velpeleven.be
Website
www.velpeleven.be

Voorzitter

Paul Goessens

Koutemstraat 61 , 3370 Boutersem
Tel.
016 73 43 24
voorzitter@velpeleven.be

Secretaris

Guido Langendries

Roosbeeksestraat 39 , 3370 Boutersem
voorzitter@velpeleven.be

Contact

Velpeleven - t.a.v. Guido Langendries

info@velpeleven.be