Verbod op vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk op het grondgebied van de gemeente Boutersem is verboden.

Sinds mei 2018 is er een gemeentelijk reglement betreffende het verbod op het afsteken van vuurwerk.

Dit omdat er ieder jaar heel wat klachten zijn van inwoners over schade en geluidsoverlast (o.a. voor dieren, jonge kinderen, ...).
Ook gebeuren er geregeld ongelukken met brandwonden als gevolg.

Onder vuurwerk wordt verstaan (deze lijst is niet limitatief!):

  • hagelvuurpijlen
  • bommen
  • vuur- en zwermpotten
  • voetzoekers
  • zevenklappers
  • vulkanen
  • straatsterren
  • knalstenen
  • thunderflashes
  • rookbussen

! Wensballonnen laten opstijgen is eveneens verboden.

Algemene reglementen