Bekendmakingen vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni 2021 vind je nieuwe 

documenten van

  • College
  • Gemeenteraad en RMW
  • Vast Bureau

via de link hieronder:

https://boutersem.meetingburger.net/

Dit betreft documenten over:

agenda/notulen/besluiten/reglementen/politieverordeningen/...

van zittingen en vergaderingen die hebben plaatsgevonden vanaf 1 juni 2021.

Oudere documenten vind je terug in de betreffende thema's op de pagina https://www.boutersem.be/bestuur