Burgerparticipatie

Inwoners van Boutersem kunnen op verschillende manieren inspraak hebben bij het beleid van de gemeente