Sociaal Huis

Het Sociaal Huis werd opgezet als een digitaal loket waardoor je als burger zich niet meer moet afvragen of je zich naar de gemeente, het OCMW of naar een andere organisatie moet wenden voor een dienstverlening mbt de welzijnssector.
Op deze website zal je de correcte informatie en de juiste doorverwijzing krijgen zodanig dat je goed voorbereid naar de juiste dienst of organisatie kan stappen.

http://www.digitaalsociaalhuis.be/boutersem/