Bekendmakingen

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen, , het vast bureau en van de burgemeester worden door de burgemeester bekend gemaakt op de gemeentelijke website met vermelding van de datum dat ze worden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekend gemaakt worden (Art. 286 en 287 van het DLB).

Inzage in de documenten kan door een afspraak te maken op het secretariaat van de gemeente.

Indien je een klacht wenst in te dienen tegen een besluit van het lokaal bestuur kan je via onderstaande link alle informatie vinden:

https://www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer