Natuurreservaten

Er situeren zich vier natuurreservaten binnen de gemeente :

  •  De Snoekengracht als dottergrasland in de Velpvallei, wordt beheerd door Natuurpunt vzw en Natuur en Landschap vzw;    
  •  Malendries als deel van de Malendriesbeek met enkele waardevolle hooilanden, wordt beheerd door AMINAL afdeling Natuur.    
  • Hazenberg-Molensteen, deels op grondgebied van Bierbeek, wordt beheerd door Natuurpunt vzw;    
  •  Mene- en Jordaanvallei, grotendeels op grondgebied van Hoegaarden, beheerd door Natuurpunt vzw.