College van burgemeester en schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente.
De bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen zijn ondermeer:

  • Het beheer van de inrichtingen en de eigendommen van de gemeente
  • Toezicht op de boekhouding van de inkomsten en de uitgaven
  • Leiden van de gemeentewerken
  • Verlenen van bouwvergunningen
  • Voeren van de rechtsgedingen van de gemeente
  • De uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen en de opdrachten van de hogere overheden

Zittingen

Het College van Burgemeester en Schepenen vergadert elke dinsdag om 9 uur. 
De zittingen zijn wettelijk niet toegankelijk voor het publiek.

Vanaf 1 juni 2021 vind je nieuwe documenten via

https://www.boutersem.be/thema/2065/bekendmakingen-vanaf-1-juni

Openingsuren & contact

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 64
e-mail
secretariaat@boutersem.be