Secretariaat


De hoofdtaak van het secretariaat is van interne aard en ligt in de ondersteunende functie van het bestuur en de gemeentesecretaris:

  • Voorbereiden en controleren van alle dossiers die aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd
  • Beantwoorden van briefwisseling
  • Verwerken van de notulen van de gemeenteraad en het schepencollege
  • Archivering

E-loket

  • Evenementen - aanvraag

    Formulier
  • Inname van het openbaar domein/weg (voor het plaatsen van container, stelling, bouwmaterialen, bouwkraan...), aanvraag

    Formulier