Stedenbouwkundig attest

Wat is een stedenbouwkundig attest?

Wil je inlichtingen over een perceel - waarin je interesse hebt - schriftelijk bevestigd zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  1. De periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiƫle wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften;
  2. De verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  3. Het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifest materiƫle fouten.

Let op! Een attest is nog geen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde.

Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen betrokken eigenaar van de betrokken grond te zijn. Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Je kan het stedenbouwkundig attest aanvragen via omgeving@boutersem.be. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier in bijlage.

Meer info?

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Omgeving.

Contact

Omgeving
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
omgeving@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten