Seniorenadviesraad

De belangrijkste taak van de Seniorenadviesraad (SAR) bestaat uit het adviseren van de beleidsmakers, zowel in het gemeentebestuur als in het Sociaal Huis en daardoor een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het plaatselijke seniorenbeleid.

Om zijn adviserende functie te kunnen uitoefenen, moet de SAR weten wat er omgaat bij een zo groot mogelijk aantal senioren. De seniorenverenigingen vormen daarom de kern van de SAR. Gezien echter een deel van de senioren geen lid is van een seniorenvereniging en evenveel recht heeft op informatie en het delen van zijn mening is een ruimere samenstelling van de SAR noodzakelijk. Daarom kunnen zowel afgevaardigden van organisaties als individuele personen, die door hun inzet, ervaring of omgevingskennis m.b.t. één of meerdere aspecten van het seniorenwelzijn, een meerwaarde betekenen voor de SAR.

Daarnaast kan de SAR nog andere taken opnemen:

  • Onderzoeken van behoeften van senioren in de lokale omgeving.
  • Betrekken van zoveel mogelijk senioren bij inspraakprocessen in de gemeente.
  • Stimuleren van de maatschappelijke participatie op diverse terreinen.
  • Informeren van senioren over gemeentelijke beslissingen en tegemoetkomingen.
  • Bevorderen van een positieve beeldvorming over senioren.
  • Meewerken aan en organiseren van educatieve en recreatieve activiteiten voor senioren zonder daarbij in concurrentie te gaan met de bestaande verenigingen.
  • Vertegenwoordigen van de seniorenraad in andere adviesraden.

Om efficiënt aandacht te besteden aan alle aspecten van het seniorenbeleid worden sommige deeltaken toegewezen aan werkgroepen.