Schuldhulpverlening

Het Sociaal Huis ondersteunt je niet alleen door financiële steunverlening toe te kennen, maar het Sociaal Huis kan je ook ondersteunen door middel van financiële hulpverlening. Hierdoor kan je bijvoorbeeld in financiële moeilijkheden niet enkel financiële steun ontvangen, maar ook hulpverlening in de vorm van budgetbegeleiding, budgetbeheer, enz. Via deze hulpverlening kan je aan de oorzaak van je financiële problemen werken, om de problemen naar de toekomst toe fundamenteel weg te werken. 

Budgetbegeleiding

Heb je moeite met het beheren van je budget, ook al heb je voldoende inkomsten? Budgetbegeleiding door een maatschappelijk assistent kan dan een uitkomst bieden. Samen met jou wordt een planning opgemaakt van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Er wordt een manier gezocht om op zo’n wijze met je budget om te springen dat alle noodzakelijke betalingen kunnen gedaan worden. Jullie zorgen er samen voor dat er voldoende geld overblijft voor de aankoop van voeding en kleding.  

Je beheert dus zelf je inkomsten, maar de maatschappelijk assistent houdt toezicht op je inkomsten en uitgaven. 

Budgetbeheer

Terwijl je bij budgetbegeleiding zelf je betalingen blijft doen, wordt deze taak bij budgetbeheer tijdelijk overgenomen door de maatschappelijk assistent.  

Bij budgetbeheer wordt op jouw naam een budgetrekening bij Belfius geopend. De maatschappelijk assistent heeft volmacht op deze rekening. Al je inkomsten worden op deze rekening gestort en de maatschappelijk assistent doet de betalingen. Je ontvangt iedere week een afgesproken bedrag voor je dagelijkse uitgaven.  

Als er schuldenlast is, zal de maatschappelijk assistent onderhandelen met de schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen. Er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene omstandigheden. 

De bedoeling is om op een redelijke termijn weer in een gezonde financiële situatie terecht te komen, zodat je opnieuw zelfstandig je budget kan beheren. De afbouw verloopt in fase volgens jouw tempo.  

Budgetbeheer is gebaseerd op je vrijwillige medewerking. 

Collectieve schuldenregeling

Wanneer je schulden zo groot zijn dat de financiële situatie uitzichtloos is en waarbij afbetalingsplannen geen oplossing kunnen bieden, kan er worden overgegaan tot een collectieve schuldenregeling. 

Je schulden zullen dan in de mate van het mogelijke worden afbetaald, terwijl je een menswaardig leven kan blijven leiden. Een collectieve schuldenregeling wordt aangevraagd met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Na goedkeuring stelt de arbeidsrechter een schuldbemiddelaar aan die over alle inkomsten beschikt. De schuldbemiddelaar zorgt voor de afbetaling van je schulden en stort je leefgeld. Hiermee kan je alle lopende kosten betalen. Je mag dan zeker geen nieuwe schulden meer maken.  

De afspraken in een collectieve schuldenregeling zijn zeer strikt. De regeling kan beëindigd worden als je onvoldoende meewerkt.  

Daarna kan je weer schuldenvrij door het leven en opnieuw starten met een propere lei. 

Voor meer informatie kan je steeds een afspraak maken met de sociale dienst. 

Contact

Sociaal Huis
Nu gesloten

Adres
Oude Baan 24 , 3370 Boutersem
Tel.
016 73 44 78
sociaalhuis@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 09:00 tot 12:00