Schooltoeslag schooljaar 2022 - 2023

Gepubliceerd op woensdag 17 aug 2022 om 09:58
Wist je dat de schooltoeslag automatisch toegekend zal worden indien je geniet van het groeipakket? Wist je dat de eerste schooltoeslagen dit jaar al op 29 augustus worden overgeschreven?

Heb/ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs of volg je een hbo5-opleiding verpleegkunde dan hoef je geen aanvraag meer in te dienen. De berekening van je gezinsinkomen gebeurt aan de hand van de beschikbare gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiƫn. Voor het schooljaar 2022-2023 baseren ze zich op jouw inkomensgegevens van 2020. Indien ze over onvoldoende gegevens beschikken, zal je per brief gecontacteerd worden.

De schooltoeslag zal uitbetaald worden in de periode van 29 augustus 2022 tot eind december. Denk je recht te hebben op een schooltoeslag maar heb je op het einde van het jaar nog niets ontvangen dan kan je contact opnemen met je uitbetaler van het groeipakket. Pas op: je kind moet voldoende aanwezig zijn op school, anders kan het bedrag teruggevorderd worden.

Ben/heb je een student hoger onderwijs dan kan je geen schooltoeslag meer krijgen, maar misschien wel een studietoelage. Op www.studietoelagen.be vind je alle informatie. Je moet zelf een aanvraag indienen. Je kan een studietoelage ontvangen als beursstudent of je kan een bijna-beursstudent zijn zodat je minder inschrijvingsgeld moet betalen.

Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via:

  • je uitbetaler van het Groeipakket ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie
  • de Sociale dienst van het Sociaal Huis Boutersem: 016 73 44 78 of sociaalhuis@boutersem.be