Sanering van bodemverontreiniging

Promaz: tussenkomst bodemsanering na mazoutlek

Stookolietanks zorgen door lekkage regelmatig voor bodemverontreiniging. De sanering ervan is duur en overschrijdt vaak de financiële middelen van particulieren.

Zo'n sanering wordt nu wel haalbaar. Particulieren zullen financieel gesteund worden door een ‘fonds voor bodemsanering stookolietanks verwarming’, het zogenaamde Promaz-fonds.

Promaz

Promaz is een fonds dat bodemsaneringen na een mazoutlek aanpakt en/of (terug)betaalt. Zit of zat je met een bodemverontreiniging door een mazoutlek? Dan kan Promaz jou helpen. Doe de test om te weten of je in aanmerking komt voor een tussenkomst.

Doe de test

Dien je aanvraag in

Dien jouw aanvraag uiterlijk op 28/02/2025 in om van een financiële en/of operationele tussenkomst te genieten.

Je kan een aanvraag voor een tussenkomst indienen via:

Promaz - aanvraag indienen

Meer info

https://www.promaz.be/

info@promaz.be

tel: 0800 63 636

Belgisch stookoliefonds (Promaz-fonds) voor sanering van bodemverontreiniging door stookolie

Contact

Milieu
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
milieu@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten