Samenstelling Gemeenteraad en RMW

Elke vierde donderdag van de maand (behalve juli) komt de gemeenteraad samen om 20 u. In sommige gevallen wordt afgeweken van deze datum (bv. niet tussen Kerstmis en nieuwjaar).

De openbare vergadering van de gemeenteraad is toegankelijk voor het publiek. De besloten vergadering gebeurt achter gesloten deuren omdat deze meestal over personen gaat waarover er moet gestemd worden (aanstellingen, enz.). Na goedkeuring kan je het verslag van de gemeenteraad terugvinden via:

Bekendmakingen

De gemeenteraad vindt plaats in het Cultureel Centrum Boutersem, zaal Iris.
De datum voor de eerstvolgende gemeenteraad vind je via:

Uit in Boutersem

Samenstelling