Ruilverkavelingen

Een ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend gebied. Hiermee wordt gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf liggen. Ruilverkaveling bevordert zo de rendabele en duurzame landbouwuitbating. 

De wetgever creëerde het instrument ruilverkaveling in de naoorlogse periode voor de ontwikkeling van de landbouwsector. Einde '88 werd de Vlaamse Landmaatschappij belast met de uitvoering van ruilverkavelingsprojecten in Vlaanderen. De doelstellingen zijn inmiddels veel ruimer geworden. Ruilverkaveling past zich hierbij in in het ruimtelijke ordenings-, het milieu- en natuurbeleid en het plattelandsbeleid. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om bij te dragen aan natuur- en landschapszorg, zorg voor cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed, recreatief medegebruik, ... in evenwicht met de landbouwkundige verbeteringen. 

De procedure vind je terug op de website van de Vlaamse Landmaatschappij: https://www.vlm.be/nl

Ruilverkavelingsproject Willebringen

Gemeente(n): Bierbeek; Boutersem; Hoegaarden; Tienen

Ruilverkaveling Willebringen staat voor een geïntegreerd en modern Vlaams plattelandsproject waarbij landbouwverbeteringen gecombineerd worden met de ontwikkeling van natuurgebieden, kleine landschapselementen, erfgoedcomponenten,  waterbeheersing, infrastructuur, landelijk wonen en werken.

De minister keurde het ruilverkavelingsplan goed in 2011. Het geeft maatregelen weer inzake herverkaveling, wegenwerken, archeologie, ecologie, waterbeheersing, erosie, enz. om te realiseren op terrein. In 2013 werden de bestuursorganen van de ruilverkaveling opgericht, namelijk het comité en de commissie van advies. Vanaf 2014 werden de voorbereidingen voor de herverkaveling en de eerste werken getroffen. Daarbij is het goedgekeurd ruilverkavelingsplan de referentie voor de verdere uitwerking van het project.

Het gebied is gelegen in Brabants Haspengouw op de grens met het Waals Gewest. Het heeft een zeer open en landelijk karakter. De kwalitatieve leembodems maakten van het gebied een traditionele akkerbouwstreek. Bovenstroomse beken zorgden voor de kenmerkende waardevolle valleien in het gebied.

Meer info via: www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/willebringen

Je kan je inschrijven op de nieuwsbrief van de ruilverkaveling door een e-mail te sturen naar info.rvkwillebringen@vlm.be

Update 05/06/2024

Tijdens het weekend van 25 en 26 mei werd de archeologische site even opengesteld voor het ruime publiek. Er was heel veel belangstelling voor de historische informatie. Momenteel is de site terug afgesloten om het gras te laten groeien.

De provincie Vlaams-Brabant vergunde het dossier wegen deel5. De aankondiging van de beslissing hangt uit op de betrokken locaties.

Lees meer in de nieuwsbrief

Zelf de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in door een e-mail te sturen naar info.rvkwillebringen@vlm.be

Update 18/10/2023

De Meldertsestraat zal vanaf 21/10 terug volledig open zijn. Ook de lijnbussen zullen vanaf maandag 23/10 terug hun normale reisroute volgen.

Op dinsdag 7 november (14 u - 17 u) huldigen we het fietspad feestelijk in. Tijdens de komende maanden beginnen er nieuwe werken in het ruilverkavelingsgebied. Voor andere dossiers zijn er nog vergunningen nodig.

Lees meer in de nieuwsbrief

Update 08/08/2023 - Volgende fase herverkavelingsplan Willebringen

De VLM kondigt heel graag de volgende stap aan voor de herverkaveling binnen ruilverkaveling Willebringen.

Alle bezwaren op de 1ste neerlegging in 2021 werden deskundig behandeld en voorlopig beslist in 2023. Het aangepast herverkavelingsplan is klaar voor de volgende fase: het uitzetten van de nieuwe gebruikskavels op terrein. We zien deze fase als een controle van het herverkavelingsplan. Het verloop is als volgt:

  1. Elke gebruiker ontvangt de aankondiging via een brief
  2. Het topografisch team stelt een planning op
  3. Per deelgebied zet het team de verschillende gebruikskavels landmeetkundig uit
  4. Het team nodigt de gebruiker persoonlijk uit en duidt aan waar de nieuwe gebruikspercelen liggen
  5. De huidige gebruiker kan in overleg met de vorige gebruiker het perceel klaarmaken voor gebruik na de oogst.

We streven naar een definitieve afwerking (2de neerlegging) van het herverkavelingsplan en het verlijden van de notariële akte in 2024.

Contact

Landbouw
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
landbouw@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten