Religieus erfgoed in onze kerken

De Sint-Annakerk van Roosbeek wordt herbestemd

In het kerkenplan (door de gemeente goedgekeurd op 01/06/2017) en in het beheersplan (door de dienst Erfgoed goedgekeurd op 25/02/2019) is de herbestemming van de Sint-Annakerk vastgelegd met naast een multifunctionele (tentoonstellingen, concerten, lezingen, ledenfeesten, workshops) ook een museale functie. In deze functie zal de Sint-Annakerk het meest waardevolle roerend religieus erfgoed (excl. cultuurgoederen) van de overige gedesaffecteerde kerken van de Pastorale Zone Sjalom Boutersem bewaren. De leden van de op 1 januari 2021 ontslagnemende kerkfabriek van Roosbeek werden door het nieuwe kerkbestuur Heilige Maria opgenomen in een kerkteam met de opdracht de uitbouw van de site Roosbeek mee te blijven ondersteunen.

De Sint-Annakerk werd door de provincie Vlaams-Brabant geselecteerd voor het project “Een eeuwig leven voor je landelijke kerk”. Onder begeleiding van PARCUM (het vroegere Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur) en met financiële steun van de provincie vinden er tussen 23 september en 24 oktober 2021 diverse evenementen plaats in de Sint-Annakerk als Pop-up voor de herbestemming.

Wat gebeurt er met de beelden, schilderijen, kelken … ?

Het kerkbestuur waardeert het patrimonium van de kerk en onderzoekt nu de mogelijke bestemmingen. Zij doet dit onder leiding van PARCUM samen met de parochie, de zoneploeg, de gemeente Boutersem, het aartsbisdom Mechelen-Brussel, Monumentenwacht Vlaams-Brabant en de Heemkundige Kring Velpeleven. Het traject dat doorlopen wordt, is een eerste stap van een groter plan voor de waardering en herbestemming van het rijke religieuze erfgoed van de parochiekerken  van de gemeente Boutersem, dat volgens het kerkenbeleidsplan de komende jaren wordt uitgerold. Als eerste kwam de Sint- Remigiuskerk van Neervelp aan bod, als te herbestemmen kerk en nu dus de Sint-Annakerk van Roosbeek.

Jij kunt helpen

Daarvoor hebben we ook jouw hulp nodig. Het religieus erfgoed in Roosbeek heeft een betekenis voor ons allemaal, in de eerste plaats uiteraard voor de eigen parochianen en hun families, maar ook voor elke inwoner van Boutersem, voor wetenschappers en onderzoekers  of voor een (wieler-) toerist of wandelaar, die toevallig de kerk leert kennen. 

Heb je nog oude foto’s, flyers, affiches of filmpjes van de kerk, van processies, kermissen of andere feesten of andere informatie over het parochiale leven in Roosbeek, dan zijn die zeker welkom. Beschik je over informatie, dan mag deze aan het kerkteam van Roosbeek bezorgd worden. Wij willen samen met u er voor zorgen dat we dit patrimonium met de beste zorgen kunnen blijven omringen.

Meer info

Het kerkteam van Roosbeek - Daniël Vandenhoeck (voorzitter) -  0475 85 77 47 - d.vandenhoeck@skynet.be


De Sint-Remigiuskerk van Neervelp krijgt een nieuwe invulling

In 2017 werd door de gemeenteraad van Boutersem een kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Dat kerkenplan bepaalt welke kerken van de gemeente Boutersem voor de liturgie voorbehouden blijven en welke kerken een andere bestemming zullen krijgen.

Het project wil een socio-culturele herbestemming bieden aan de beschermde Sint-Remigiuskerk in Neervelp. Het verleden van de Kerk en omgeving (kerkhof) wordt hierbij niet vergeten, maar gerespecteerd. Het kerkhof wordt als meditatieve stille ruimte mee geïntegreerd in het project; het park en de tuin van de pastorie, die aan de kerk grenzen, worden opengesteld voor de gemeenschap.

Het kerkgebouw zelf dient een ruimte te worden voor ontmoeting, verenigingen, bijeenkomsten, ... met als gebruikers de fanfare, muzikanten, kunstenaars, studenten, ... De mogelijke activiteiten zijn: repetities, tentoonstellingen, atelier, overlegvergaderingen, stille studieruimte, ... waar frequent verschillende lokalen voor nodig zijn. Daarnaast zijn er ook sporadisch publieke momenten zoals toonmomenten, optredens, tentoonstelling, markt, concert, ... waarbij een grote zaal of open hal gewenst is.

Het herbestemmingsontwerp biedt een flexibel antwoord waarbij verschillende ruimtelijke indelingen van de kerk mogelijk zijn. Het gebouw wordt toegankelijk gemaakt voor mindervaliden en biedt binnenin de nodige voorzieningen.

Het ganse herbestemmingstraject dat uitgevoerd wordt met de steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant via Leader-subsidies kan je opvolgen via Herbestemmingswerken Sint-Remigiuskerk Neervelp

Wat gebeurt er met de beelden, schilderijen, kelken, … ?

Het plaatselijk kerkbestuur waardeert het patrimonium van de kerk en onderzoekt nu de mogelijke bestemmingen. Zij doet dit onder leiding van PARCUM samen met de parochie, de zoneploeg, het centraal kerkbestuur, de gemeente Boutersem, het aartsbisdom Mechelen-Brussel, Monumentenwacht Vlaams-Brabant en de Heemkundige Kring Velpeleven.

Het traject dat doorlopen wordt, is een eerste stap van een groter plan voor de waardering en herbestemming van het rijke religieuze erfgoed van de parochiekerken van de gemeente Boutersem, dat volgens het kerkenbeleidsplan de komende jaren wordt uitgerold. Komen als eerste aan bod: de St. Remigiuskerk van Neervelp, als te herbestemmen kerk en de St. Annakerk van Roosbeek, als museumkerk.

Jij kunt helpen

Daarvoor hebben we ook jouw hulp nodig. Het religieus erfgoed in Neervelp heeft een betekenis voor ons allemaal, in de eerste plaats uiteraard voor de eigen parochianen en hun families, maar ook voor elke inwoner van Boutersem, voor wetenschappers en onderzoekers of zelfs voor een toevallige (wieler-)toerist of wandelaar, die toevallig het kerkje leert kennen. Heb je nog oude foto’s of filmpjes van de kerk, van processies, kermissen of andere feesten of andere informatie over het parochiale leven in Neervelp, dan zijn die zeker welkom. Beschik je over informatie, dan mag deze aan de Kerkfabriek bezorgd worden. Wij willen er samen met jou voor zorgen dat we dit patrimonium met de beste zorgen kunnen blijven omringen.

Heb je nog ideeën rond de herbestemming van de kerk en de site rond de kerk? Laat het hen zeker weten. Alle feedback is welkom!

Meer info

Leon Leemput – 016/73 35 59 – leemputveuchelen@hotmail.com
Chantal Nuytten – 016/73 47 43 – chantal.nuytten@telenet.be
 
Herbestemming Sint- Remigiuskerk te Neervelp met steun van: 
 

Contact

Vrije tijd
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 74
vrijetijd@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten