Toelating voor afwijking op de wekelijkse rustdag

Inhoud

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

 • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Kostprijs

Kost

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Toegestane afwijkingen wekelijkse rustdag 2024

Het college van burgemeester en schepenen staat een nieuwe afwijking op de wekelijkse rustdag toe aan de handelaars van gemeente Boutersem op basis van artikel 15 van de wet van 10 november 2006.
Er werden al 12 aanvragen goedgekeurd. Dit houdt in dat er nog 3 andere aanvragen mogelijk zijn in 2024.

De vastgelegde data waarbinnen handelaars op een andere dag dan de wekelijkse rustdag de deuren kunnen openen in 2024, zijn als volgt:

 • zondag 31 maart 2024 tot en met zondag 07 april 2024 (Pasen)
 • zondag 5 mei 2024 tot en met zondag 12 mei 2024 (hemelvaart)
 • zondag 19 mei 2024 tot en met zondag 26 mei 2024 (Pinksteren)
 • zondag 30 juni 2024 tot en met zaterdag 06 juli 2024 (zomersolden)
 • zondag 07 juli 2024 tot en met zondag 14 juli 2024 (zomersolden)
 • zondag 29 september 2024 tot en met zondag 06 oktober 2024 (Weekend van de Klant)
 • zondag 27 oktober 2024 tot en met zondag 03 november 2024 (Allerheiligen)
 • zondag 10 november 2024 tot en met zondag 17 november 2024 (Wapenstilstand)
 • zondag 01 december 2024 tot en met zondag 08 december 2024 (Eindejaarsshopping)
 • zondag 08 december 2024 tot en met zondag 15 december 2024 (Eindejaarsshopping)
 • zondag 15 december 2024 tot en met zondag 22 december 2024 (Eindejaarsshopping)
 • zondag 22 december 2024 tot en met zondag 29 december 2024 (Eindejaarsshopping)

Contact

Lokale economie
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 74
lokaleeconomie@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00