Toelating voor afwijking op de wekelijkse rustdag

Inhoud

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

 • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Kostprijs

Kost

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Toegestane afwijkingen wekelijkse rustdag 2023

Het college van burgemeester en schepenen staat een nieuwe afwijking op de wekelijkse rustdag toe aan de handelaars van gemeente Boutersem op basis van artikel 15 van de wet van 10 november 2006.
Er werden al 12 aanvragen goedgekeurd. Dit houdt in dat er nog 3 andere aanvragen mogelijk zijn in 2023.

De vastgelegde data waarbinnen handelaars op een andere dag dan de wekelijkse rustdag de deuren kunnen openen in 2023, zijn als volgt:

 • Paasperiode: Zaterdag 8 april 2023 t.e.m. vrijdag 14 april 2023
 • Dag van de arbeid: Zaterdag 29 april 2023 t.e.m. vrijdag 5 mei 2023
 • Communieperiode: Woensdag 17 mei 2023 t.e.m. dinsdag 30 mei 2023
 • Nationale feestdag: Zondag 16 juli 2023 t.e.m. zaterdag 22 juli 2023
 • O.L.V. Hemelvaart: Zaterdag 12 augustus 2023 t.e.m. vrijdag 18 augustus 2022
 • Week van de klant: Zaterdag 30 september 2023 t.e.m. vrijdag 06 oktober 2023
 • Allerheiligen: Zaterdag 28 oktober 2023 t.e.m. vrijdag 03 november 2023
 • Eindejaarsperiode: Maandag 04 december 2023 t.e.m. zondag 10 december 2023
 • Eindejaarsperiode: Maandag 11 december 2023 t.e.m. zondag 17 december 2023
 • Eindejaarsperiode: Maandag 18 december 2023 t.e.m. zondag 24 december 2023
 • Eindejaarsperiode: Maandag 25 december 2023 t.e.m. zondag 31 december 2023
 • Eindejaarsperiode: Maandag 01 januari 2024 t.e.m. zondag 7 januari 2024

Contact

Lokale economie
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 74
lokaleeconomie@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten