Sociale correctie op het gedifferentieerd tarief voor afvalverwerking

Inhoud

De kosten voor de afvalverwerking worden verrekend volgens het principe ”de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart”. Wat de aanbieder van het afval betaalt, wordt berekend volgens een gedifferentieerde tarief afgekort DifTar. Dit wil zeggen dat de prijs afhangt van het soort en de hoeveelheid afval. Voor bepaalde categorieën van aanbieders zijn er sociale correcties voorzien.

Er is jaarlijks een sociale correctie ten bedrage van € 30,00 voorzien:

 Voor volgende categorieën: Hoe aanvragen:

 Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming

 EN

 1. die leefloon of equivalent leefloon van het Sociaal Huis ontvangen of
 2. die een uitkering wegens een erkende handicap ontvangen van de FOD sociale zekerheid
  of
 3. gerechtigden die langdurig werkloos zijn die ten minste 50 jaar zijn en sedert ten minste één jaar de hoedanigheid van volledig werkloze hebben zoals bedoeld in de werkloosheids- reglementering en gezinslast hebben of alleenstaande zijn
 1. Verloopt automatisch via het Sociaal Huis
 2. Attest FOD Sociale zekerheid bezorgen:
  • per mail aan dienst Financiën
   of
  • afgeven in het gemeentehuis t.a.v. dienst Financiën
 3. Attest verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds alsook attest van uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW) bezorgen:
  • per mail aan dienst Financiën
   of
  • afgeven in het gemeentehuis t.a.v. dienst Financiën

 Gezinnen met jonge kinderen:

 • alle gezinnen waarin een kind geboren werd
 • alle gezinnen die een kind adopteerden waarvan uit de adoptieakte blijkt dat het kind nog niet de leeftijd van 1 jaar bereikt heeft
 • alle gezinnen die in Boutersem komen wonen waarvan een kind geboren of geadopteerd werd dat nog niet de leeftijd van 1 jaar bereikt heeft

 Verloopt automatisch via burgerzaken per kalenderjaar,
 wordt toegekend in het betreffende jaar en het daarop volgende jaar.

 Mensen die genoodzaakt zijn om incontinentiemateriaal aan te schaffen of die thuis palliatief verzorgd worden.

 Doktersattest bezorgen:

 • per mail aan dienst Financiën
  of
 • afgeven in het gemeentehuis t.a.v. dienst Financiën
 Mensen die omwille van andere medische en/of therapeutische redenen grote hoeveelheden verbanden en verzorgingsmateriaal nodig hebben (bv. decubitus-wonden, chronische wondverzorging, sondevoeding en dergelijke). Het dient om een langdurige behandeling (langer dan 3 maanden) te gaan.

 Doktersattest bezorgen:

 • per mail aan dienst Financiën
  of
 • afgeven in het gemeentehuis t.a.v. dienst Financiën

Contact

Financiën
Nu gesloten

Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 63
financien@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00

Sociaal Huis
Nu gesloten

Adres
Oude Baan 24 , 3370 Boutersem
Tel.
016 73 44 78
sociaalhuis@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten