Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Overzicht

 • Projectnummer 2023108372 - GRONDIG - Honsemsestraat 60-62 - slopen constructies en bijstellen verkaveling: wijzigen van 1 lot voor open bebouwing in 2 loten voor halfopen bebouwing - openbaar onderzoek van 02 november 2023 tot 01 december 2023.
 • Projectnummer 2023092080 - Julie Lauwers - Molenhoek 10 - verbouwen bestaand woningbijgebouw, wijzigen zonevreemde functie van opslagruimte naar vakantieverblijf, regulariseren verbouwingen van een ééngezinswoning met woningbijgebouwen - openbaar onderzoek van 16 november 2023 tot en met 15 december 2023.
 • Projectnummer 2023099149 - gemeente Boutersem - Kerkomsesteenweg zn - aanleggen van fietsinfrastructuur langs de Kerkomsesteenweg - openbaar onderzoek van 27 november 2023 tot en met 26 december 2023.
 • Projectnummer 2023032288 - LIZAGRO - Binkomsestraat / Kumtichsestraat zn - bouwen van een uitkijktoren en aanhorigheden bij nabestemming zandgroeve - openbaar onderzoek van 07 december 2023 tot en met 05 januari 2024.
 • Projectnummer 2023139036 - Kristof De Clerck - Klein-Heidestraat 7+ - aanleggen van parking paintball en regulariseren van inrichting paintball - openbaar onderzoek van 07 december 2023 tot en met 05 januari 2024.
 • Projectnummer 2023145031 - Landmeterskantoor Vanderwegen - Eksterstraat 33 - creëren van twee loten voor halfopen bebouwing en het gedeeltelijk herleggen van voetweg nr. 29 - openbaar onderzoek van 07 december 2023 tot en met 05 januari 2024.
 • Projectnummer 2023150082 - De Schamphelaere-Van Vlierden - Doornstraat 17 - regulariseren van renovatie van hoevebijgebouwen - openbaar onderzoek van 14 december 2023 tot en met 12 januari 2024.
 • Projectnummer 2023139838 - GRENS - Honsemsestraat 31A - creëren van 1 lot voor open bebouwing - openbaar onderzoek van 14 december 2023 tot en met 12 januari 2024.

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/Andere openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen.Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
   
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.
Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

 

Contact

Omgeving
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
omgeving@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten