Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen.

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Overzicht

 • Projectnummer 2023011852 - Jochen Suy & Marie Vanhellemont - Verbouwen van rechtergedeelte hoeve met ééngezinswoning met stallingen en schuur tot een meergezinswoning met ééngezinswoning en appartement over 3 verdiepingen en polyvalente ruimte in bestaande schuur - openbaar onderzoek van 27 april 2023 tot en met 26 mei 2023
 • Projectnummer 2023035598 - Bode Claudia - bouwen van een serre - openbaar onderzoek van 11 mei 2023 tot en met 09 juni 2023
 • Voorlopige vaststelling rooilijnplan - gemeentebestuur Boutersem - gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 30 Drogenhof/Werenberg - openbaar onderzoek van 08 mei 2023 tot en met 06 juni 2023 Cockx J Rooilijnplan.pdf2,3 Mb(pdf)
 • Projectnummer 2023053441 - Sadeghpour Sina - aanleggen van oprit en twee parkeerplaatsen - openbaar onderzoek van 17 mei 2023 tot en met 15 juni 2023
 • Projectnummer 2023055683 - Verschuuren Elisabeth - schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding - openbaar onderzoek van 17 mei 2023 tot en met 15 juni 2023
 • Projectnummer 2022124455 - BVBA Niclaes - regulariseren van loods, luchtgroep en bedrijfsverharding, uitbreiden van bestaand infiltratiebekken en aanleggen van bijkomend infiltratiebekken - openbaar onderzoek van 17 mei 2023 tot en met 15 juni 2023
 • Projectnummer 2023055267 - Lambrechts Marc Gustave - bijstellen van verkavelingsvergunning voor het plaatsen van een tuinberging - openbaar onderzoek van 17 mei 2023 tot en met 15 juni 2023
 • Projectnummer 2023033355 - Yves De Clercq - renovatie bestaand hoekgebouw/opsplitsen naar twee ééngezinswoningen - openbaar onderzoek van 25 mei 2023 tot en met 23 juni 2023

  Meer info

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
   
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.
Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

 

Contact

Omgeving
Nu open

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
omgeving@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00