Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen.

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Overzicht

 • Openbaar onderzoek ontwerp van beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant en bijhorende milieueffectenrapportage - openbaar onderzoek van 01/12/2022 tot en met 01/03/2023
  https://ruimtevoorvlaamsbrabant.be/news_items/2721
 • Openbaar onderzoek ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant - openbaar onderzoek van 01/12/2022 tot en met 01/03/2023 - https://youtu.be/YFHgZdHk0Ek - https://ruimtevoorvlaamsbrabant.be/
 • Projectnummer 2022072781 - De Clercq Yves - Plaatsen van nieuwe zwembad en afbreken van bestaand zwembad - openbaar onderzoek 29 december 2022 tot en met 27 januari 2023
 • Projectnummer 2022134144 - Sente Road Repair  - Bouwen van 6 woningen en 5 stapelwoningen - openbaar onderzoek 29 december 2022 tot en met 27 januari 2023
 • Projectnummer 2022142406 - Kwadraat - Bouwen van 4 ééngezinswoningen, waarvan 2 in halfopen bebouwing en 2 in open bebouwing - openbaar onderzoek 29 december 2022 tot en met 27 januari 2023
 • Projectnummer 2022156528 - Herbiest Jonas - Aanvraag functiewijziging naar wonen - openbaar onderzoek 29 december 2022 tot en met 27 januari 2023
 • Projectnummer 2022162771 - Rusu Mariana Lucia & Rusu Andrei Alexandru - regulariseren van ingrepen, uitgevoerd aan de dakvorm van een bestaande vergunde woning - openbaar onderzoek van 19 januari 2023 tot en met 17 februari 2023
 • Projectnummer 2022151823 - Deputter Carla & Gilbert Luc - creëren van 1 lot voor een halfopen bebouwing - openbaar onderzoek van 19 januari 2023 tot en met 17 februari 2023.
 • Projectnummer 2023001510 - NV. Etablissementen J. Maes Zonen - Maes-Boutersem - openbaar onderzoek van 30 januari 2023 tot en met 28 februari 2023.

  Meer info

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.
Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

 

Contact

Omgeving
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak. Kies optie 3 bij telefonisch contact.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 60
omgeving@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 09:00 tot 12:00