Ambulante handel

Je verricht ambulante handel wanneer je producten of diensten wil verkopen buiten de vestigingen van je onderneming. In dit geval moet je als ondernemer over een machtiging ambulante activiteiten (leurkaart) beschikken.

Een ambulante activiteit is de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling van goederen met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument en dit door een handelaar buiten zijn vestiging(en)  hetzij door elke andere persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt. Deze wetgeving heeft dus betrekking op elke persoon, al dan niet handelaar, die dergelijke verkopen uitoefent.

Hoe vraag je een machtiging aan?

De machtiging dien je aan te vragen bij een ondernemingsloket naar keuze. Er zijn drie soorten leurkaarten:

1. De machtiging als werkgever

Deze wordt afgegeven op naam van de natuurlijk persoon die de ambulante activiteit uitoefent. Het kan ook voor een vennootschap, op persoonlijke naam van minstens één zaakvoerder of bestuurder.

2. De machtiging als aangestelde A

Ze wordt afgegeven op naam van de onderneming, de natuurlijke persoon of de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent. Ze kan uitgewisseld worden tussen verschillende aangestelden (zelfstandige helpers, werknemers, jobstudenten, …). Met deze machtiging kunt u ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen behalve bij de consument thuis.

3. De machtiging als aangestelde B

Ze wordt afgegeven op naam van één persoon (de aangestelde). Met deze machtiging kunt u ambulante activiteiten uitoefenen

U vraagt uw leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvraag, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Wanneer u een machtiging ontvangt, bent u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische leurkaarten uit. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Meer info

Ondernemingsloket te Tienen:

Liantis Ondernemingsloket, Goossensvest 42, 3300 Tienen (tel. 016 81 24 45) e-mail: tienen@liantis.be – website: www.liantis.be

Ondernemingsloketten te Leuven:

• Securex Ondernemingsloket, Tiensevest 58, 3000 Leuven (tel. 016 38 86 65 - fax. 016 38 86 50)  e-mail: leuven.g-start@securex.be  - website: www.securex.be
• Formalis Ondernemingsloket., Kardinaal Mercierlaan 65, 3001 Leuven (tel. 016 20 23 20 - fax. 016 22 22 14) e-mail: leuven@formalis.be – website: www.formalis.be
• Acerta Ondernemingsloket Diestsepoort 1, 3000 Leuven (tel. 016 24 52 40) e-mail: zelfstandigen.vlaamsbrabant@acerta.be – Website: www.acerta.be