Elektronische vreemdelingenkaart

Elke buitenlander vanaf de leeftijd van 12 jaar die het recht heeft in België te verblijven of er zich te vestigen, krijgt een elektronische vreemdelingenkaart.

 

Meer info

Hernieuwen van je elektronische kaart:
je wordt niet automatisch opgeroepen bij verval van een vreemdelingenkaart.
Je moet je spontaan 30 dagen voor de vervaldatum persoonlijk aanbieden bij de dienst Burgerzaken. Buitenlanders met een tijdelijke verblijfsvergunning moeten wel aan de voorwaarden voldoen om hun kaart te mogen verlengen.

Procedure

De elektronische vreemdelingenkaart wordt zowel aan EU-burgers als aan burgers van een niet-EU land uitgereikt. De elektronische vreemdelingenkaart is geen identiteitskaart. Zij bevestigt enkel dat de vreemdeling in orde is met onze wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdeling.

 

Zowel EU-ers als niet-EU-ers moeten steeds in het bezit zijn van hun identiteitskaart of van hun paspoort van hun land van oorsprong.

Volgende kaarten worden uitgereikt :

 • A-kaart = bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf
 • B-kaart = bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • C-kaart = identiteitskaart voor vreemdeling
 • D-kaart = EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • E-kaart = verklaring van inschrijving van een burger van de E.U.
 • E+ -kaart = document ter staving van duurzaam verblijf van een burger van de E.U.
 • F-kaart = verblijfskaart van een familielid van een burger van de E.U.
 • F+ -kaart = duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de E.U.

Wat meebrengen

Bij aanvraag

 • een recente pasfoto
 • je identiteitskaart of paspoort van je land van herkomst

Bij afhaling (2 tot 3 weken na de aanvraag)

 • je pin- en pukcode die je na de aanvraagprocedure via de post ontvangen hebt

Bedrag

Gewone aanvraag biometrische A-,B-,C- en D kaarten : € 23
Spoedprocedure biometrische A-,B-,C- en D kaarten ( 4 dagen): € 124

Gewone aanvraag E-,E+-,F- en F+ kaarten : € 21

Spoedprocedures E-,E+-,F- en F+ kaarten :

 • Gewone spoedprocedure (4 dagen) : € 124
 • Extreme spoedprocedure (3 dagen) : € 189
Elektronische vreemdelingenkaart

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Vandaag gesloten