Elektronische identiteitskaart (eID)

Je moet vanaf  12 jaar  in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart. Vanaf 15 jaar moeten je de kaart verplicht bij je dragen.
Deze kaart is een bewijs van je identiteit en het is tevens een reisdocument binnen België en de meeste Europese landen (zie ook de website van de FOD Buitenlandse Zaken)

Met deze kaart kan je :

 • jezelf elektronisch identificeren bij bijvoorbeeld controles
 • jezelf toegang verschaffen tot je persoonlijk dossier via https://mijndossier.rrn.fgov.be (link werkt pas al je E-id in kaartlezer steekt)
 • jezelf legitimeren en online gegevens uitwisselen met  administratieve- of privéondernemingen door middel van een beveiligd elektronisch verkeer ( mutualiteit, studietoelagen, Tax-on-web...).
 • je elektronische handtekening plaatsen

Steeds meer  toepassingen  worden gebruikt zowel door de overheid als door privébedrijven.Meer info

 

Procedure

Je ontvangt tijdig een oproepingskaart om je eerste identiteitskaart (12-jarigen) aan te vragen of om je huidige elektronische identiteitskaart te hernieuwen.

Wat meebrengen

Voor de behandeling van de aanvraag:

 • je uitnodiging
 • een recente pasfoto (maximum 6 maanden oud)
 • je huidige te vervangen identiteitskaart of kinderidentiteitskaart of bewijs van verlies/diefstal

Bij afhaling:

 • je pin- en pukcode
 • je huidige identiteitskaart of kinderidentiteitskaart

Bedrag

Normale procedure ( duur ongeveer 3 weken)

 • 21 euro (eerste aanvraag, hernieuwing of duplicaat)

Spoedaflevering

 • 124 euro (dringende levering binnen de 3 werkdagen dag van aanvraag niet inbegrepen)
 • 189 euro (zeer dringende levering binnen de 2 werkdagen dag van aanvraag niet inbegrepen)
Elektronische identiteitskaart

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Vandaag gesloten