Eénmalige financiële hulp

Onverwachte omstandigheden zoals hoge hospitalisatierekeningen, hoge belastingen, huurwaarborg,… kunnen ervoor zorgen dat je in financiële moeilijkheden komt.

Dit kan ook het geval zijn als je moet verhuizen en je kan de huurwaarborg, die meestal 3 maanden huur bedraagt, zelf niet in één keer betalen.

Hiervoor kan, na een sociaal en financieel onderzoek, de maatschappelijk assistent aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorstellen om een financiële steun toe te kennen.

In de meeste gevallen wordt het bedrag dan later teruggevorderd, bijvoorbeeld via maandelijkse afbetalingen of als de financiële situatie opnieuw gestabiliseerd is.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij een van de maatschappelijk assistenten van de sociale dienst.

OCMW

adres
Oude Baan 243370 Boutersem
tel.
016 73 44 78
fax
016 73 53 74
e-mail
info.ocmw@boutersem.be
Vandaag gesloten