Echtscheidingsakte

Je kan een uittreksel uit de echtscheidingsakte aanvragen in de gemeente waar het ontbonden huwelijk plaatsvond.

Indien het huwelijk in het buitenland werd aangegaan wordt de echtscheidingsakte overgeschreven in Brussel en kan daar een uittreksel van de echtscheidingsakte worden aangevraagd.

Procedure

De aanvraag kan gebeuren:

  • aan het loket van de dienst Burgerzaken : het uittreksel van de echtscheidingsakte wordt onmiddellijk opgemaakt en meegegeven

  • via mail : het uittreksel van de echtscheidingsakte wordt afgehaald door de aanvrager, doorgemaild of per post opgestuurd.

  • via het e-loket : het uittreksel van de echtscheidingsakte wordt afgehaald door de aanvrager, doorgemaild of per post opgestuurd.

Bedrag

Gratis

E-loket

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Vandaag gesloten