Huisvuil DifTAR-algemeen

  • De gemeente wenst in samenwerking met EcoWerf bij ophaling van huisvuil, het principe van 'de vervuiler betaalt' op rechtvaardige wijze toe te passen. Een rechtvaardig systeem van kostenverdeling is echter slechts mogelijk door te bepalen hoeveel afval elk gezin aanbiedt bij de afvalinzameling. Technisch wordt dit mogelijk gemaakt door dit afval te wegen (DifTar-systeem: DifTar is de afkorting van geDifferentieerde Tarieven). Hiervoor krijg je een grijze container (restafval) en een groene container (gft) met een gegevenschip.
  • De chip is in het computersysteem verbonden met de adresgegevens van de gebruiker en de containergegevens. Bij iedere lediging zal de boordcomputer eerst het nummer van de chip registreren en dan het gewicht van de inhoud van de container.
  • Volgende containers zijn beschikbaar: 40, 120 en 240 liter.

Alle info https://www.ecowerf.be

Procedure

De containers kunnen aangevraagd worden bij de milieudienst.

Na het leveren van de container wordt een eerste betalingsuitnodiging opgestuurd: er wordt gevraagd een voorschotbedrag te storten. Dit bedrag varieert volgens het aantal en volume van de containers.

  • gebruik  van 1 of meerdere containers van 40 liter en/of 120 liter: voorschot van € 50/combinatie;
  • gebruik van 1 of meerdere containers van 240 liter: voorschot van € 100/container;     
  • gebruik van 1 of meerdere containers van 1.100 liter: voorschot van € 500/container.

Bedragen verrekend van dit voorschot:

  • terbeschikkingstelling van de container (huur);
  • aanbiedingsprijs (enkel restafval);
  • prijs per gewogen kg (gewicht);
  • eventueel plaatsen van een slot op de container (€ 25).

Bedrag

Je vindt alle prijzen via https://www.ecowerf.be/boutersem