Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officiële verklaring waaruit blijkt dat je woning voldoende beantwoordt aan de geldende normen inzake:

  • veiligheid
  • gezondheid
  • woonkwaliteit

Meer info

Meer info vind je op www.wonenvlaanderen.be

Procedure

Als eigenaar of verhuurder kan je dit attest aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, samen met een 

  • brandweerattest;
  • recent keuringsattest van gasinstallatie en elektriciteit;
  • schema van de woning, met aanduiding van de functie van elk lokaal.

Er wordt een onderzoek ingesteld, waarbij de woning beoordeeld wordt aan de hand van criteria die opgesteld werden door het Vlaams Gewest. Indien het technisch verslag positief is, ontvang je het conformiteitsattest. Dit attest blijft in principe 10 jaar geldig.

Bedrag

62,5 euro