Bekendmakingen hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost (brandweer)

Vanaf 01.02.2019 kunnen de besluiten van de zoneraad hier geraadpleegd worden: 

De beslissingen liggen gedurende 10 dagen volgend op de bekendmaking ter inzage op het secretariaat van het gemeentebestuur. 

Financiële documenten (begroting, begrotingswijziging, jaarrekening) zijn eveneens te raadplegen op het secretariaat gedurende 10 dagen na de bekendmaking hiervan.