Belasting tweede verblijven

Sinds 1 januari 2014 is het belastingreglement op tweede verblijven in werking. Er wordt een belasting geheven op woongelegenheden die beschouwd worden als tweede verblijf.

Voorwaarden

Een tweede verblijf is een woongelegenheid in Boutersem waarvoor er geen inschrijving is in de bevolkingsregisters  of het vreemdelingenregister van de gemeente Boutersem.

Bedrag

Als eigenaar van de woongelegenheid betaal je € 750 per tweede verblijf per jaar.

Je kan deze belasting vermijden door je hoofdverblijfplaats in de woongelegenheid te nemen en je in te schrijven in het bevolkingsregister. In geval van verhuur kan je als eigenaar de huurders aansporen tot domiciliëring.