SMS ontvangen

De burgers informeren over wat reilt en zeilt in de gemeente is voor het beleid  een belangrijk aandachtspunt. De gemeente heeft zich ingeschreven in een toepassing die het mogelijk maakt om SMS-en uit te sturen naar de inwoners. SMS is immers dé snelste manier om de inwoners in dringende gevallen, rampen, grote omleidingen... te bereiken.

Concreet wil dat zeggen dat, indien er zich een ramp voordoet, massaal SMS-en kunnen uitgestuurd worden naar de betrokken inwoners met de nodige instructies.

Maar er is meer! Wil je op de hoogte blijven van wegenwerken, omleidingen, sportkampen, jeugdkampen, ... dan kan je ook via SMS de nodige informatie ontvangen.

Er is echter één voorwaarde om die berichten te kunnen uitsturen: de administratie moet beschikken over je GSM-nummer. 

Je kan in het formulier hieronder je GSM-nummer  ingeven en  bepalen welke berichten je wenst te ontvangen. Uiteraard zal er geen misbruik gemaakt worden van jouw nummer en zal het enkel gebruikt worden om zinvolle informatie door te sturen.

 

!!! BELANGRIJK !!!

!!! Lees dit goed voor je het formulier verstuurt !!!

De gemeente stuurt berichten uit in verschillende categorieën/thema's:

  • cultuur
  • evenementen
  • jeugd
  • ramp
  • sport
  • werken en mobiliteit

De categorie "alle gemeente-gebonden diensten" omvat de zes hierboven opgesomde thema's.  Als je alle berichtgeving wil ontvangen, dan vink je dit hokje aan, en vink je alle andere hokjes uit.

=> Wens je SMS-berichten van alle hierboven opgesomde categorieën/thema's te ontvangen, vink dan enkel het hokje "alle gemeente-gebonden diensten" aan, en vink alle andere hokjes uit. Zo voorkom je dat je de berichten meerdere keren ontvangt.

=> Wens je niet van alle categorieën SMS-berichten te ontvangen maar wel berichten van bv. de thema's "cultuur" en "ramp", vink dan enkel de hokjes "cultuur" en "ramp" aan, en alle andere hokjes vink je uit, ook het hokje "alle gemeente-gebonden diensten" vink je uit. Zo voorkom je dat je de berichten meerdere keren ontvangt.

 

Je mag ook je GSM nummer (met volledige naam en adres) doorgeven via email of via telefoon aan de informatiedienst.

GSM-nummer doorgeven

Thema's

Vink enkel het hokje hieronder aan als je berichtgeving uit alle categoriën/thema's wenst te ontvangen (cultuur, evenementen, jeugd, ramp, sport en werken en mobiliteit)Wens je selectieve berichtgeving te ontvangen, vink dan hieronder de hokjes van je keuze aan