Beheersorgaan Gemeenschapscentrum

Oprichting

De gemeenteraad van 30 januari 2014 stemde in met de oprichting van een gemeenschapscentrum.

Het centrum is een culturele infrastructuur die de gemeente beheert met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding. De oprichting past in het kader van een integraal en duurzaam cultuurbeleid, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.

Er werd tevens een organiek reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum vastgesteld.


Samenstelling