Hondenpoep

Als hondenbezitter ben je zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van je hond, dus ook voor het opruimen van de hondenpoep.
Er geldt namelijk op openbare plaatsen, zoals stoepen, fietspaden, parken…, een opruimplicht.
Als je gaat wandelen met je hond, neem altijd een plastiek zakje mee.
Bovendien staan er op verschillende plaatsen in de gemeente vuilbakjes waar je de hondenpoep kwijt kunt.
Maak er gebruik van!