G.A.S. - Gemeentelijk administratief sanctierecht

Door het systeem van het gemeentelijke administratieve sanctierecht (GAS) kan de gemeente sneller en efficiënter optreden tegen 'kleine criminaliteit' en openbare overlast.
Onder 'overlast' wordt verstaan alle hinder die de normale last overstijgt en daardoor het harmonieus en veilig samenleven van burgers bemoeilijkt.
Goede afspraken maken immers goede vrienden!