Proclaimer

Met deze website wil de gemeente Boutersem de communicatie tussen het gemeentebestuur en de burger bevorderen.

Het gemeentebestuur biedt de bezoeker van deze site de informatie aan op voorwaarde dat deze instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina.

 

1. Aansprakelijkheid

De gemeente Boutersem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gegevens op de website.

In het bijzonder:

Het gemeentebestuur streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist en actueel mogelijk is. Ondanks deze inspanningen zijn de gegevens niet noodzakelijk volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt.

Als de bezoeker van de website onjuistheden vaststelt kan deze dat melden aan de webbeheerder en op die manier bijdragen tot de juistheid van de inhoud.

Deze kan zonder aankondiging gewijzigd worden.

De teksten op de website zijn niet noodzakelijk de juiste en volledige weergave van officieel goedgekeurde teksten; de teksten bezitten dan ook geen enkele juridische kracht.

Foute of onvolledige informatie kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

De gemeente Boutersem kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door gebruik van de website of van de ter beschikking gestelde informatie.

Tijdelijke onbeschikbaarheid van bepaalde informatie door technische of andere problemen kan zich voordoen. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die de onderbreking met zich kan meebrengen.

De website bevat heel wat links naar andere websites. Het gemeentebestuur controleert niet systematisch deze websites en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites. Het aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade - direct of indirect - die voorkomt uit het gebruik van die informatie.

 

2. Gebruik van de informatie en afbeeldingen

De informatie is vrij te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

De gebruiker mag voor persoonlijk gebruik de teksten downloaden en reproduceren uitgezonderd voor teksten waar het verbod op gebruik of reproductie uitdrukkelijk vermeld staat.

Gebruik of reproductie van afbeeldingen of foto’s is verboden. Er kan daarvoor wel toestemming gevraagd worden aan het gemeentebestuur.

Het gebruik van het gemeentelogo is uitdrukkelijk verboden.

De website ,de inhoud, de bronnen, foto’s en afbeeldingen zijn en blijven de intellectuele eigendom van de gemeente en de beheerder van de website.