Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

In bijlage vind je het huishoudelijk reglement, de statuten en de samenstelling van het LOK.