Verwarmingsaudit

De Europese Richtlijn 2010/31/EU rond de energieprestaties van gebouwen, verplicht de lidstaten te voorzien in een regelmatige keuring voor centrale verwarmingsinstallaties ouder dan 5 jaar.

Vanaf 3 mei 2013 moet een cv-installatie om de 5 jaar aan een verwarmingsaudit onderworpen worden.

Deze keuring voorziet in:

  • een beoordeling van het rendement van de ketel;
  • een beoordeling van de ketelgrootte ten opzichte van de verwarmingsbehoeften van het gebouw.

Procedure

Oudere verwarmingstoestellen hebben vaak een slecht productierendement. Tijdens de verwarmingsaudit van je centrale verwarmingsinstallatie wordt nagegaan er aanpassingen aan de installatie moeten gebeuren.

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 20 kW en max 100 kW, moet vijfjaarlijks een verwarmingsaudit laten uitvoeren. Concreet dient de audit te worden uitgevoerd bij een volgend periodiek onderhoud (jaarlijks in geval van stookolie, tweejaarlijks in geval van gas) waarbij de vijfjaarlijkse frequentie gerespecteerd wordt.  

Deze verwarmingsaudit wordt uitgevoerd door:

  1. een erkende technicus vloeibare brandstof, indien het centraal stooktoestel wordt gevoed met vloeibare brandstof (bvb. stookolie) en een nominaal geïnstalleerd vermogen heeft kleiner of gelijk aan 100 kW;
  2. een erkend technicus gasvormige brandstof, indien het centraal stooktoestel wordt gevoed met gasvormige brandstof (bvb. aardgas, propaan, butaan) en een nominaal geïnstalleerd vermogen heeft kleiner of gelijk aan 100 kW; 

Milieu en duurzaamheid

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 61
fax
016 49 17 36
e-mail
milieudienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 19.00 u