Verwarmingstoelage

Om tegemoet te komen aan de prijsstijging van de petroleumproducten werden een aantal maatregelen genomen. Indien je denkt recht te hebben op een verwarmingstoelage, moet je binnen de 60 dagen na levering contact opnemen met het OCMW.

Voorwaarden

Het OCMW zal nagaan:

  • of je wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep;
  • of je inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor je de steun kan krijgen;
  • of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres van waar je gewoonlijk verblijft;
  • of je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen;
  • het inkomensgegevens en die van de leden van het huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opgevraagd worden. Het OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Wat meebrengen

In ieder geval een kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

  • de identiteitskaart,
  • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
Verwarmingstoelage

OCMW

adres
Oude Baan 243370 Boutersem
tel.
016 73 44 78
fax
016 73 53 74
e-mail
info.ocmw@boutersem.be
Vandaag gesloten