Wijkschooltjes: voor- en naschoolse opvang

Iedere schooldag kan je kind reeds vanaf 07u00 terecht in de voorschoolse opvang in de beide wijkschooltjes van de gemeentelijke basisschool te Neervelp en Willebringen. Kan je je kind na de schooluren niet dadelijk afhalen, dan kan je kind in de naschoolse opvang blijven tot 17u45.

Enkel op woensdagnamiddag gaan de kinderen die opvang nodig hebben met de bus naar de opvanglocatie IBO Boutersem, Kerkomsesteenweg 45, 3370 Boutersem waar je hen dan ook dient op te halen.

In de vakanties en op schoolvrije dagen is de opvang gesloten maar kan je terecht bij de buitenschoolse opvang 'Ferm Kinderopvang'.

Meer info

 Opgelet!

Vanaf het schooljaar 2015-2016 kunnen nog enkel de kleutertjes die school lopen in de vestigingen Neervelp en Willebringen en hun broers/ zusjes  gebruik maken van deze opvang. 

Kinderen die in de hoofdschool (Kerkomsesteenweg 45) naar school gaan, en die geen broertje of zusje in de kleuterschool in Neervelp of Willebringen hebben, dienen vanaf nu gebruik te maken van de opvang van Ferm Kinderopvang naast de gemeentelijke basisschool.

Bedrag

Voor de opvang betaal je €1,00 per begonnen half uur.kinderopvang

Onderwijs & kinderopvang

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 78
e-mail
dienstonderwijs@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 19.00 u