RUP 'Racing Butsel'

Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) werd een oplossing gezocht voor de terreinen van Racing Butsel.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Racing Butsel' werd goedgekeurd door de deputatie op 26 januari 2011.