Bedrijfsruimten

Wanneer een bedrijfsruimte leeg staat, zal deze door het Vlaams Gewest opgenomen worden in de Inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.
Je betaalt dan als eigenaar een jaarlijkse heffing aan het Vlaams Gewest.

Zolang je bedrijfsruimte in deze inventaris is opgenomen, betaal je ook een gemeentelijke belasting hierop.

Er is sprake van leegstand van zodra 50 procent van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet meer effectief wordt benut.