Jeugdraad

De jeugdraad is een adviesraad, een gemeentelijke adviesorgaan.

Het is de officiële spreekbuis voor jongeren bij het gemeentebestuur. Het is een verzameling jonge mensen die zich bekommeren om wat het gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist over jongeren en kinderen.

De jeugdraad geeft advies, op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging, over alles wat de jongeren en het jeugdwerk aanbelangt en beïnvloedt. Zo'n advies kan gaan over subsidies en reglementen maar ook over fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden of aanplakborden.

De jeugdraad organiseert ook allerlei leuke activiteiten en brengt jongeren samen die het jeugdbeleid mee vorm willen geven.

De jeugdraad is samengesteld uit: vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen, jongeren geïnteresseerd in jeugd vanaf 16 jaar.


Lid worden van de jeugdraad?

Als jeugdvereniging kan je toetreden tot de jeugdraad, mits je vereniging voldoet aan een aantal algemene en specifieke erkenningsvoorwaarden. Het reglement kan je onderaan terugvinden.

Ben je 16 jaar of ouder en wil je graag in de jeugdraad zitten? Neem dan contact op met de voorzitter van de jeugdraad, want ook jouw mening is belangrijk!

Contactgegevens jeugdraad:

jeugdraad3370@gmail.com 


Jaarlijks organiseert de jeugdraad een Jeugddag en Message Party

Met de jeugddag wil de jeugdraad alle jongeren, zowel de georganiseerde als de niet- georganiseerde jeugd, van Boutersem en omstreken bereiken. Iedereen kan vrij kiezen aan welke activiteiten hij/zij deelneemt. Ieder jaar opnieuw zorgt de organisatie voor vele, leuke en exclusieve attracties.

's Avonds krijgt ook de oudere jeugd hun portie plezier met de Message Party. Met meer dan 1500 bezoekers is dit evenement elk jaar een groot succes!

Foto's van alle voorbije edities kan je terugvinden op onderstaande pagina:

https://www.facebook.com/Jeugddag-en-Message-Party-2055262924702894/